پله پیچ یا پله گرد

پله گرد در فضای داخلی و خارجی ساختمان


پله گرد داخلی ساختمان


به هزاران مشتری راضی ملحق شوید که با طراحان مشورتی خود کار کرده‌اند تا پله مدور یا پله گرد کامل را برای خانه‌های خود ایجاد کنند. سطح قالب‌های مارپیچ سفارشی ارایه‌شده در خطوط ما باعث می‌شود که شما برای ایجاد یک پله با سمت راست، مواد درست، و نگاه مناسب، یک پله ایجاد کنید. پله گرد پله پیچ پله پیچی پله مدور

 

پله گرد خارجی ساختمان


فضای بیرونی خود را با یک پله گرد یا پله مارپیچی سفارشی تقویت کنید. طراحان ما از طریق هر مرحله از فرآیند طراحی پلکان مدور، از انتخاب‌های مادی برای افزودن ویژگی‌های طراحی به شما کمک خواهند کرد، تا به شما کمک کنند چیزی بادوام را برای مقاومت در برابر هر گونه آب و هوایی که به اندازه کافی جذاب باشد برای تقویت هر گونه طرح حیاط پشتی ایجاد کنید.

پله گرد پله پیچ پله پیچی پله مدور