پله گرد

پله گرد چوبی | پله‌های چوبی مارپیچی


مدل اسکای - پیچ نیز می‌تواند در چوب به پایان برسد. چوب یک ویژگی طبیعی فوق العاده دارد و دارای نیتیونس است که هیچ ماده دیگری نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. چوب پایه و اساس هنری ساختمان است و بعد از همه این سال‌ها از پله‌ها در خانه‌هایی استفاده می‌شود که می‌توانید در معماری مدرن و با پله‌های مارپیچ در چوب، ایده‌های نو طراحی و مبتکرانه ایجاد کنید.