پله گرد

 پله‌ گردپله گرد یا پله مارپیچی چه هستند؟


پله‌های مارپیچ از یک قوس مارپیچ پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولا طراحی بسیار فشرده دارند و اطراف یک قطب مرکزی انعکاس می‌یابد.

 

مزایای پله گرد یا پله‌های مارپیچی (Spiral):


یکی از مزایای کلیدی پلکان مارپیچی تراکم آن‌ها است. آن‌ها در عرشه جلویی ساحل بسیار محبوب هستند، جایی که فضا در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. آن‌ها همچنین به طور گسترده در سوله های شهر به دلایل مشابه استفاده می‌شوند.

پلکان مارپیچ می‌تواند جذاب باشد و تنوع زیادی در سبک‌های نرده وجود دارد که می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر روی ظاهر کلی پله داشته باشد.

از آنجا که قطب مرکزی و فرود معمولا حمایت ساختاری برای پله‌ها را فراهم می‌کنند، آن‌ها زیاد به روش ساختارهای پشتیبانی اضافی نیاز ندارند و نصب آسان‌تر از بسیاری از انواع دیگر پله‌ها هستند.

 

معایب پله گرد یا پلکان مارپیچی (Spiral):


عبور از پلکان مارپیچ یا پله گرد نسبت به انواع دیگر پلکان‌ها مشکل تر است. به همین دلیل است که کدها اجازه نمی‌دهند که آن‌ها به عنوان دسترسی اولیه به طبقه دوم کامل یک خانه مورد استفاده قرار گیرند. همانطور که قطر خارجی بزرگ‌تر می‌شود، کارایی بهتر می‌شود، بنابراین اگر فضا داشته باشید، ممکن است بخواهید کمی بزرگ‌تر به نظر بگیرید. اگر می‌توانید ۵ فوت قطر داشته باشید.

حمل اشیا بزرگ از پله‌های مارپیچ یا پله گرد دشوار است.

در عین حال فقط یک نفر می‌تواند از پله‌ها بالا یا پایین برود.