پله پیچ یا پله گرد

مزایای پله گرد

 پله گرد یا پلکان مارپیچی چه هستند؟پله های گردی یا پله‌های مارپیچ از یک قوس مارپیچ پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولا طراحی بسیار فشرده دارند و اطراف یک قطب مرکزی انعکاس می‌یابد.

 


مزایای پله گرد یا پله‌های مارپیچی (Spiral):
یکی از مزایای کلیدی پله های گرد یا همان پلکان مارپیچی تراکم آن‌ها است. آن‌ها در عرشه جلویی ساحل بسیار محبوب هستند، جایی که فضا در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. آن‌ها همچنین به طور گسترده در سوله های شهر به دلایل مشابه استفاده می‌شوند. پله گرد، پله مارپیچ

پلکان مارپیچ می‌تواند جذاب باشد و تنوع زیادی در سبک‌های نرده وجود دارد که می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر روی ظاهر کلی پله داشته باشد. پله گرد

از آنجا که قطب مرکزی و فرود معمولا حمایت ساختاری برای پله‌ها را فراهم می‌کنند، آن‌ها زیاد به روش ساختارهای پشتیبانی اضافی نیاز ندارند و نصب آسان‌تر از بسیاری از انواع دیگر پله‌ها هستند.

پله گرد، پله پیچ