پله گرد، پله محوری، پله فلزی، پله یپچ، پله فلزی گرد، پله فلز، پله محوری گرد، پله محوری فلزی

پله‌ها منحنی یا پله های محوری چگونه هستند؟

 پله‌ها منحنی یا پله محوریپله‌ها منحنی چگونه هستند؟


همانند پلکان مارپیچی، پلکان پیچ دار از یک قوس مارپیچ پیروی می‌کند. با این حال، آن‌ها تمایل دارند یک شعاع بسیار بزرگ‌تر داشته باشند و معمولا یک دایره کامل ایجاد نمی‌کنند. پله‌های منحنی، ظرافت را به هر خانه یا کسب‌وکار اضافه می‌کنند. به همین دلیل، آن‌ها تقریبا همیشه در ورودی واقع شده‌اند که بهترین تاثیر را می‌گذارند.


Illustration of a curved staircase

مزایای پله‌های منحنی پله پیچ یا محوری (Curved):پلکان‌های های منحنی یا پله محوری اغلب بسیار ظریف و سنتی هستند اما این نوع طراحی را می توان به طور مساوی با معماری معاصر تطبیق داد.

اگر شعاع بزرگ باشد نسبتا آسان است.

مضرات پله‌های خمیده یا پله محوری:


پله‌های منحنی برای ساخت انواع مختلفی از پله‌ها بسیار مشکل هستند. در واقع، پلکان منحنی یک نقطه اوج موفقیت برای هر سازنده پله یا پله ساز است. به همین دلیل، ساختن آن‌ها بسیار هزینه‌بر است.

پله محوری پله پیچ پله گرد پله گردون