پله گرد، پله محوری، پله فلزی، پله یپچ، پله فلزی گرد، پله فلز، پله محوری گرد، پله محوری فلزی

پله‌های U شکل یا یو شکل چگونه هستند؟

 پله‌ها یو شکل یا U شکلپله‌های U شکل چگونه هستند؟


نوع دیگری از پله های پیچ یا پله گرد پله های یو شکل هستند که پلکان U شکل اساسا دو قسمت موازی از پلکان مستقیم است که با یک فرود آمده که ۱۸۰ درجه در خط عبور ایجاد می‌کند.


u-shaped-stair-graphic

 

فواید پله‌ها پایین:
پله‌های U شکل را می توان با یک برنامه معماری تطبیق داد.

آن‌ها برخی علایق معماری را عرضه می‌کنند.

پاگرد (ها)می‌تواند به هنگام بالا رفتن از پله‌ها یک نقطه استراحت ارایه کند.

معایب زیر در پله‌ها:

ساخت این نوع پله‌ها برای ساخت آسان‌تر از دو نوع پلکان آسان‌تر است.