پله گرد

پله گرد بتونی | پلکان بتونی مارپیچی


هم چنین گزینه‌ای که پلکان مارپیچی با بتن دارد شگفت‌انگیز است و در ظاهر فوق‌العاده مدرن نمایش داده می‌شود. پله‌های مارپیچ در بتون دارای تاثیر بسیار ویژه‌ای بر محیط اطراف هستند. بتون طبیعی بسیار سرد است اما با گرد و غبار مرمر مخلوط می‌شود و می‌تواند احساسات گرم ایجاد کند و می‌تواند با تمام انواع زمین و سبک خانه تطبیق داده شود.